Livet etter pandemien: fremtidens format for eventer

Arrangementsbransjen har opplevd en stor overgang de siste 12 månedene. En bransje som fremmer kraften i ansikt til ansikt har måttet tilpasse seg og omfavne ikke bare mulighetene, men også de essensielle elementene i virtuelle møter. I noen tid har arrangementsteknologirommet tatt seg av den nye bølgen av arrangementsfolk og fordelene ved å veve det […]

Slik organiserer du virtuelle eventer på ulike tidssoner

En av de store fordelene med virtuelle eventer er muligheten for at globalt spredte grupper av mennesker kan møtes, dele og samarbeide. De sørger for at folk kan fortsette å møtes og gjøre forretninger uansett hvor de er i verden, noe som gjør de billigere enn fysiske eventer, lettere å måle og mer fleksible. Den […]

Hvorfor virtuelle eventer er kommet for å bli

Virtuelle eventer er ikke et nytt konsept. Eventeye-teamet har jobbet med arrangører på sine virtuelle arrangementer siden før COVID-19-pandemien slo til, men det erfaringen har lært oss er at virtuelle eventer nå er en viktig del av arrangementsmiksen. De har gitt en solid plattform for bedrifter over hele verden til å fortsette å gjøre forretninger […]