Referanse: eKommune 2021

14.-15. april, 2021

eKommune 2021 konferanseplattform

eKommune er den viktigste møteplass for alle som er opptatt av digitalisering og innovasjon i kommunal sektor og hvor nettopp den fysiske arenaen med personlige møter og relasjonsbygging har vært viktige elementer. Det å ivareta og overføre disse suksessfaktorene til en digital arena, har vært både skummelt og utfordrende. Derfor valgte KS Agenda nok en gang EventEye som samarbeidspartner for å skape en digital konferanseplattform for eKommune 2021 som også i år ble en suksess med rekordmange deltakere.

eKommune 2021 valgte vi å ikke gå for en «fullservice-pakke» men selv fylle plattformen med innhold og informasjon fortløpende slik at vi også kunne gi deltakerne tilgang til den digitale konferansen etter hvert som de meldte seg på. Dette gjorde at vi kunne skape «liv og røre» og gi deltakerne en liten oppvarming med å publisere webinarer, leverandørseminarer, deltakeroversikter og innlegg på aktivitetsveggen fortløpende– noe som ble svært positivt mottatt av deltakerne. Svært høy score fikk vi også for å la tilgang til opptakene være tilgjengelig utover selve konferansetidspunktet. Dette gjorde at deltakerne også fikk med seg flest mulig av parallellsesjonene når det passet dem.

Og sist – men ikke minst – stor applaus både fra deltakere, leverandører og innleder til brukervennligheten til EventEyes konferanseplattform; «Proft og lett å navigere i menyen» , «Enkelt å finne frem» , «Høy kvalitet på overføringen» , «En fryd å kunne se innlegg både i forkant, under og etter selve konferansen».

Med stadig nye utfordringer og en bratt læringskurve inn i den digitale hverdagen, har EventEyes konferanseplattform vært en fryd å bli kjent med. Plattformen er enkel og intuitiv å jobbe i og gir et uttal av muligheter med få begrensinger. Gjengen i EventEye var alltid tilgjengelig for å bistå og gi råd og anbefalinger underveis. Vi gleder oss til neste samarbeidsprosjekt.

Inger Sørensen
Inger Sørensen
Prosjektleder, KS Agenda