6 tips for å organisere hybride arrangementer

Det har svingt i arrangementslandskapet som en pendel de siste par årene. Før COVID-19-pandemien var andelen av eventer som fant sted globalt, fysisk med mennesker i mange tilfeller med reisende fra langt og bredt for å møtes av alle slags grunner. Da restriksjonene rammet bransjen som en stor meteor, og bryteren umiddelbart ble skrudd på […]

Livet etter pandemien: fremtidens format for eventer

Arrangementsbransjen har opplevd en stor overgang de siste 12 månedene. En bransje som fremmer kraften i ansikt til ansikt har måttet tilpasse seg og omfavne ikke bare mulighetene, men også de essensielle elementene i virtuelle møter. I noen tid har arrangementsteknologirommet tatt seg av den nye bølgen av arrangementsfolk og fordelene ved å veve det […]