Kulturtanken velger EventEye til å gjennomføre en heldigital opplevelse over 10 dager

Receive the latest insights and news

Kunden 

Kulturtanken ble etablert i 2016, med utvidet mandat fra tidligere Rikskonsertene, for å ivareta det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS).

Kulturtanken er underlagt Kulturdepartementet, som i arbeidet med DKS samarbeider med Kunnskapsdepartementet. 

Kulturtanken forvalter de statlige midlene til DKS ordningen, og skal bidra til å styrke og utvikle ordningen i samarbeid med DKS administrasjonene i fylkene.

Kulturtanken skal i tillegg bidra i arbeidet med barne- og ungdomskultur, og bedre mulighetene for barn og unges deltakelse i kulturlivet.

Utfordringen 

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen.

Programmet har eksistert siden 2001 og regnes som svært vellykket. 

Som ledd i arbeidet arrangerer Kulturtanken flere faglige
arrangement som finner sted gjennom hele året, og som
kulminerer i et større nasjonalt arrangementer for omtrent 500+ deltakere som består av de ledende figurene innen regjering, utdanning og de utvidede kreative samfunnene.

Historisk har arrangementene funnet sted med alle deltakerene fysisk til stede og har ikke tidligere hatt noen digitale eller virtuelle arrangement. 

På grunn av Covid-19-restriksjoner bestemte arrangøren seg for å omfavne og innovere 2021-arrangementet til et virtuelt utstillingsvindu som ville presse de teknologiske grensene til organisasjonsteamet. 

Prosjektet 

EventEye var allerede en verdsatt leverandør til Kulturtanken som leverte arrangementsappen som komplementerte det fysiske arrangementet tidligere år, derfor ble det bestemt at Eventeye ville være den perfekte partneren til å produsere en heldigital opplevelse for det første arrangementet med over 500 deltakere. 

På grunn av at pandemibeslutningene måtte tas raskt, og det kun var 10 dager mellom valg og levering før første arrangement begynte å rulle ut den første i serien av virtuelle tilbud. 

Med så kort ledetid var det integrert at plattformen var enkel å bruke og rask å distribuere som i arrangørenes egne ord var en «stor fordel i å levere arrangementet».

 

Teamet skapte imponerende en plattform som doblet seg som et arrangementssted, noe som resulterte i et trygt miljø der alt innhold og en engasjerende virtuell opplevelse kunne leveres. 

Hver av deltakerne var i stand til å opprette og fylle ut en personlig profil slik at de kunne delta i arrangementet og ha en identitet, omtrent som et navneskilt på et fysisk arrangement som sikrer at deltakerne, selv digitalt, følte seg tilkoblet og tilstede. 

En annen imponerende, men likevel lett å administrere del av arrangementet var at arrangøren samtidig kunne kjøre arrangementet fra to steder digitalt på en hybrid måte. 

Kulturministeren var i stand til å kringkaste en pressekonferanse til alle deltakere fra et tredjepartssted, men til deltakerne var opplevelsen sømløs og svært tilgjengelig. 

Fra arrangørenes perspektiv var det som ved første øyekast kunne ha virket som en vanskelig oppgave, ble enkel å gjennomføre med multistreame fra ulike steder. 

Resultatet 

Det første arrangementet ble ansett som en stor suksess av arrangøren og deltakerne, begge enige om at EventEye-plattformen er enkel å bruke, men likevel gir en rik opplevelse. 

Partnerskapet er allerede i samtaler for å levere en avansert versjon av årets arrangement i 2022 med både hybride og digitale alternativer som vurderes avhengig av landskap og gjennomførbarhet av fysiske arrangementer på den tiden. 

Uansett hva som skjer, vil funksjoner som online avstemning og umiddelbar tilbakemelding fra deltakere bli brukt i fremtidige arrangement.

Teamet på Kulturtanken har bestemt seg for å akselerere nettverksalternativet ved for eksempel å tilby pauserom for nettverking. 

Den samlede konsensus er at 2021 ga en ypperlig plattform for arrangementet, og 2022 vil ytterligere presse grensene for hva som var tilgjengelig og mulig for organisasjonsteamet. 

Testimonial 

Receive the latest insights and news

Request a demo

Fill out the form below to request a live demo