Arbeidslivskonferansen-sesjon

KS Agenda øker deltakerantallet med EventEye sin digitale konferanseplattform

Receive the latest insights and news

Kunden

KS Agenda arrangerer konferanser, seminarer og kurs for bl.a. KS.

Konferansene og kursene er utformet for å hjelpe ansatte i kommunesektoren med sine daglige utfordringer og omfatter temaer som ledelse og digital transformasjon.

På grunn av den globale pandemien og reiserestriksjoner måtte KS Agenda finne en god digital plattform for å ta sine to konferanser, Arbeidslivskonferansen 2021 og Sentralt avtalekurs 2021, på nett.

Prosjektet

KS Agenda valgte EventEye sin integrerte løsning for digitale konferanser for å avholde Arbeidslivskonferansen 2021 og Sentralt avtalekurs 2021, i januar.

EventEye sin fullservice-pakke, som inkluderer oppsett og støtte gjennom før, under og etter arrangementet, var en attraktiv løsning for arrangørteamet for å veilede dem gjennom et nytt format for sine konferanser, som de tidligere alltid har organisert fysisk.

Innholdet var en blanding av «simulive» (forhåndsinnspilte sesjoner, strømmet live) og livesendinger, som alle ble gjort tilgjengelig for deltakerene også i etterkant av konferansen.

Det ble satt opp pauserom der deltakerne kunne prate med kontakt med hverandre og kursholderene før og etter økter. Virtuelle pauserom rom ble også gjort tilgjengelig slik at deltakerene kunne ha en «digital kaffe pause» sammen.

Aktivitet Vegg
Fotovegg for deling av konferanseopplevelser

Deltakerengasjement var et sentralt fokus for KS Agenda og EventEye sin live fotovegg for deltakerne å dele sine egne bilder med hverandre for å like og kommentere ble brukt til å skape følelsen av å være sammen blant alle som deltok.

Resultatene

De to arrangementene var en stor suksess med over 15% flere deltakere enn året før.

Tilbakemeldingen fra deltakerne var «eksepsjonell» ifølge KS Agenda. Deltakerene fremhever EventEye sin virtuelle plattforms brukervennlighet i tilbakemeldingsskjemaene sine.

Ved å flytte arrangementet til et digitalt format var KS Agenda i stand til å utvide sin rekkevidde og spare deltakerne for både reisetid og utgifter.

Å ha innholdet tilgjengelig etter arrangementet gav deltakerne muligheten til å få med seg mye mer enn det de klarte se live.

KS Agenda sier at brukervennligheten til EventEye sin plattform og alle de positive tilbakemeldinger fra deltakerne betyr at arrangøren vil bruke den digitale eventplattformen til fremtidige konferanser og kurs.

Referanse

"Vi kan ikke takke EventEye nok for støtten gjennom årets arrangementer, og det var uvurderlig å jobbe så tett med EventEye-teamet. Teamet var tilgjengelig gjennom hele prosessen, for å hjelpe til med forespørsler, uansett tid på dagen, og deres kunnskapsdeling var avgjørende for den vellykkede gjennomføringen av konferansene. Vi ser frem til å bruke EventEye sin plattform på vårt neste arrangement om noen uker."

Profilbilde av Marianne Åsnes
Marianne Åsnes
Prosjektleder, KS Agenda

Receive the latest insights and news